Zavod za kliničku farmakologiju

Pročelnica: prof. dr. sc. Iveta Merčep, dr. med., specijalist internist i klinički farmakolog
Glavna medicinska sestra: Marija Jantolek, prvostupnica sestrinstva

Liječnici specijalisti:

prof. dr. sc. Iveta Merčep, dr. med., specijalist internist i klinički farmakolog
prof. dr. sc. Robert Likić, dr. med., specijalist internist
doc. dr. sc. Matea Radačić- Aumiler, dr. med., specijalist klinički farmakolog
prim. dr. sc. Ksenija Makar-Aušperger, dr. med., specijalist klinički farmakolog
prim. dr. sc. Viktorija Erdeljić Turk, dr. med., specijalist klinički farmakolog
Ivana Čegec, dr. med., specijalist klinički farmakolog
Iva Mikulić, dr. med., specijalist klinički farmakolog

Zavod čine:

Stacionar
Dnevna bolnica
Ambulanta za farmakoterapiju
Ambulanta za nespecifične plućne bolesti 

Zavod za kliničku farmakologiju je usmjeren prema rješavanju različitih farmakoterapijskih zadataka i problema. Ovdje se hospitaliziraju pacijenti s različitim terapijskim problemima ili nuspojavama lijekova i oni kojima je potrebno ispitivanje preosjetljivosti na lijekove.

Ambulanta za farmakoterapiju bavi se pacijentima s različitim terapijskim problemima u smislu polipragmazije, interakcija lijekova, nuspojava i alergijskih reakcija na lijekove. U Zavodu se dugi niz godina prati primjena lijekova u trudnoći i dojenju pa su kliničko farmakološka mišljenja o tome jedan od glavnih zadataka ambulante za farmakoterapiju.

U Dnevnoj bolnici Zavoda za kliničku farmakologiju provede se ispitivanja preosjetljivosti na različite skupine lijekova, te se primjenjuje intravenska terapija kod pacijenta s infekcijama uzrokovanim rezistentnim mikroorganizmima.

vrh stranice