Odjel za terapiju radionuklidima

Voditelj: doc. dr. sc. Sanja Kusačić Kuna, dr. med., specijalist nuklearne medicine

Liječnici specijalisti:

doc. dr. sc. Sanja Kusačić Kuna, dr. med., specijalist nuklearne medicine
Tatjana Suttil, dr. med., specijalist nuklearne medicine

  • Objekt (naziv zgrade): Glavna zgrada - Rebro
  • Dio češlja/krilo zgrade: Centar za radijacijsku medicinu i zaštitu od zračenja (desno od glavnog ulaza)
  • Etaža: podrum
vrh stranice