Ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Dijagnostika i liječenje pacijenata s bolestima i ozljedama koštanozglobnog sustava, indiciranje fizikalne terapije i potrebnih rehabilitacijskih postupaka.

Radno vrijeme polikliničkih ambulanti je radnim danom od 8 do 16 sati (prijem pacijenata od 8.30 do 15.30 sati), a zbog radno aktivnog stanovništva osigurane su i dvije popodnevne ambulante (osim u mjesecu srpnju i kolovozu).

Ponedjeljak: od11 do 19 sati – ortopedska ambulanta
Srijeda: od 11 do 19 sati – fizijatrijska ambulanta
vrh stranice