Klinika za torakalnu kirurgiju

V.d. Predstojnika: prof. dr. sc. Dubravko Jalšovec, dr. med., specijalist kirurg
Glavna medicinska sestra: Ana Savović, magistra sestrinstva

Klinika za torakalnu kirurgiju KBC-a Zagreb jedna je od 29 sastavnica Kliničkog bolničkog centra Zagreb. U klinici se obavlja najveći broj i najraznovrsniji opseg operacija pluća, dušnika, jednjaka, sredoprsja i operacija stijenke prsišta u Republici Hrvatskoj.

Ustroj i djelotvornost Klinike za torakalnu kirurgiju u sudjelovanju s drugim sastavnicama KBC-a Zagreb omogućuje cjelokupnost dijagnostičkih, prijeoperativnih, operativnih i poslijeoperativnih djelatnosti kao zdravstvenih usluga svim hrvatskim državljanima te svim osobama koje koriste usluge liječenja u sklopu KBC-a Zagreb.

Klinika za torakalnu kirurgiju nastavna je baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje se provodi dodiplomska i poslijediplomska nastava, a ujedno je i nastavna baza Studija sestrinstva.
Djelatnost Klinike za torakalnu kirurgiju uključuje i izobrazbu specijalizanata torakalne kirurgije iz svih bolničkih ustanova u državi kao i izobrazbu torakokirurškog dijela specijalizacije iz opće kirurgije te drugih specijalističkih struka.

vrh stranice