Klinika za dermatovenerologiju

Predstojnica: prof. dr. sc. Branka Marinović, dr. med., specijalist dermatovenerolog
Glavna medicinska sestra:
Snježana Žic, magistra sestrinstva

Poštovani pacijenti i posjetitelji,

Nakon potresa koji se dogodio u Zagrebu 22. ožujka 2020. godine zgrada Klinike za dermatovenerologiju na Šalati znatno je oštećena i nije sigurna za boravak pacijenata i osoblja. Zbog toga je djelatnost Klinike prebačena na lokaciju Kišpatićeva 12 (Rebro).

Radi se u smanjenom opsegu te Vas molimo da nas prije posjeta kontaktirate telefonom ili e-poštom.

vrh stranice