Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine

Voditeljica: doc. dr. sc. Željka Vogrinc, specijalist medicinske biokemije

Specijalisti:
doc. dr. sc. Željka Vogrinc, specijalist medicinske biokemije
mr. sc. Ljiljana Zaninović, specijalist medicinske biokemije
Vlasta Cigula Kurajica, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine
Ana Turčić, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine

Djelatnost odjela su osnovne biokemijske pretrage krvi i drugih tjelesnih tekućina koje obuhvaćaju određivanje elektrolita, enzima, metabolita i supstrata te elemenata u tragovima, određivanje biljega infarkta miokarda, parametara lipidnog statusa važnih za procjenu rizika ateroskleroze kao i testova za ispitivanje funkcije bubrega i dijagnostiku dijabetesa. Najveći dio pretraga je potpuno automatiziran.

Neurobiokemijska dijagnostika nastavlja djelatnost koja je prisutna u KBC Zagreb još od 1946. godine, a vezana je za likvorsku dijagnostiku. Do 1980. godine analize likvora obavljale su se u sklopu biokemijskog laboratorija Neurološke klinike, a od tada u Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku. Danas se unutar ovog odjela, osim hitnih, osnovnih i visokodiferentnih pretraga likvora (40 različitih citoloških, biokemijskih i imunokemijskih pretraga) provode i serološke analize vezane za dijagnostiku različitih autoimunih neuropatija.
  • Objekt (naziv zgrade): Zelena zgrada - Rebro
  • Dio češlja/krilo zgrade: šalter Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku
  • Etaža: suteren
vrh stranice