Odjel primarne protetičke rehabilitacije

Odjel primarne protetičke rehabilitacije sastavni je dio Zavoda za protetičku rehabilitaciju.

Rehabilitacija pacijenata s amputacijom provodi se prema rehabilitacijskom modelu sukladnom europskim standardima, poštuje se načelo timskog i interdisciplinarnog rada. U rehabilitacijskom timu zajedno rade liječnici – ortopedi i fizijatri, fizioterapeuti i radni terapeuti, medicinske sestre, inženjeri protetike i ortotike, ortopedski tehničari i drugi stručnjaci ako za tim postoji potreba.
Kod prijema pacijenta u Zavod održava se indikacijski timski sastanak na kojem sudjeluje i pacijent. Tom se prilikom procjenjuje njegovo opće medicinsko stanje i lokalno stanje noge s bataljkom. Na temelju te procjene odabire se vrsta proteze i njezini pojedini dijelovi te planira rehabilitacijski program za tog pacijenta. Protezu izrađuju vanjski suradnici Zavoda.

Pacijenti se nakon što dobiju protezu odmah uključuju u protetičku rehabilitaciju čiji je dio i zahtjevni trening tzv. „škola hoda s protezom“ koja u prosjeku traje 30 do 45 dana.
U slučaju amputacije ruke, u rehabilitacijskom programu se nakon izrade proteze savladava hvatanje različitih predmeta s protezom kao i osnovnih aktivnosti svakodnevnog života i osobnog zbrinjavanja uz primjenu proteze.

Osim ovih specifičnih vježbi, pacijenti uz fizioterapeute prolaze programe vježbanja za održavanje kondicije i ostale postupke fizioterapije kojima se poboljšava njihovo opće funkcionalno stanje.

Inženjeri ortopedske tehnike i ortopedski tehničari, svakodnevno, u suradnji s članovima tima, provode statodinamičke korekcije na protezi do njezine optimalne prilagodbe pacijentu, kako bi mu se omogućio siguran i stabilan hod s protezom.
Uspješnom rehabilitacijom smatra se sposobnost pacijenta da samostalno hoda s protezom, a to mu donosi mogućnost samozbrinjavanja i najvišu moguću razinu samostalnosti u svakodnevnom življenju.
vrh stranice