Radničko vijeće

Predsjednica: Tanja Leontić, Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku

Članovi:

Tanja Leontić, Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku
Ankica Bertović, Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku
Anko Antabak, Klinika za kirurgiju
Zoran Kljajić, Odjel za zaštitu okoliša i DDD
Mislav Puljević, Klinika za bolesti srca i krvnih žila, Zavod za bolesti srca
Mario Medvedec, Klinički zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja
Zlatko Grbavec, Klinika za unutarnje bolesti, Zavod za nefrologiju
Damir Burcar, Odjel za zaštitu okoliša i DDD
Velimir Karadža, Klinika za onkologiju, Zavod za radioterapiju
Anđela Babić, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
Tomo Kovač, Klinika za kirurgiju
Ivan Brtičević, Klinički zavod za rehabilitaciju i ortopedska pomagala, Božidarevićeva
Ivana Mišić, Služba za prehranu i dijetetiku
Gordana Miškulin, Klinika za psihijatriju i psihološku medicinu
Adriano Friganović, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
Ana Joka, Klinika za kirurgiju
Maja Peranić, Klinika za kirurgiju, Op. sala
Terezija Kostantinov, Klinika za pedijatriju
Andreja Šajnić, Klinika za plućne bolesti Jordanovac

E-adresa: radnicko.vijece@kbc-zagreb.hr


vrh stranice