Upravno vijeće

Predsjednica: Iskra Primorac, mag. oec.

Članovi:

Damir Rudeš, dipl. iur.
Antoaneta Bilić, dipl. oec.
prof. dr. sc. Željko Kaštelan (predstavnik Stručnog vijeća KBC-a Zagreb)
Gordana Miškulin (predstavnik Radničkog vijeća KBC-a Zagreb)

Poslovnik o radu Upravnog vijeća /2017.

E-adresa: upravno.vijece@kbc-zagreb.hr

vrh stranice