Upravno vijeće

Predsjednica: Iskra Primorac, mag. oec.

Članovi:

Damir Rudeš, dipl. iur.
Antoaneta Bilić, dipl. oec.
prof. dr. sc. Željko Kaštelan (predstavnik Stručnog vijeća KBC-a Zagreb)
Gordana Miškulin (predstavnik Radničkog vijeća KBC-a Zagreb)

Poslovnik o radu Upravnog vijeća /2017.

E-adresa: upravno.vijece@kbc-zagreb.hr

Pozivi na sjednice Upravnog vijeća: 

* Nema mogućnosti neposrednog uvida u rad s obzirom na to da će se sjednica održati elektronskim putem.
Javnost će biti obavIještena objavom zaključaka na mrežnim stranicama KBC-a Zagreb.

Odluke i zaključci:
vrh stranice