Poliklinika Klinike za reumatske bolesti i rehabilitaciju

Liječnici specijalisti:

mr. sc. Nataša Kalebota, dr. med., specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
Vanja Dekleva Štampalija, dr. med., specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
Helena Kolar Mitrović, dr. med., specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
Kristina Kovač Durmiš, dr. med., specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, uže specijalnosti iz reumatologije

Polikliničke ambulante:

Fizijatrijska ambulanta
Reumatološka ambulanta
Ambulanta za ranu dijagnostiku reumatskih bolesti
Ambulanta za interventnu reumatologiju
Ambulanta za liječenje mišićno koštane boli
Ambulanta z UZV dijagnostiku
Konzilijarno fizijatrijsko reumatološka ambulanta


vrh stranice