Odjel za intervencijsku kardiologiju

Voditelj: prof. dr. sc. Joško Bulum, dr. med., specijalist interne medicine uže specijalnosti iz kardiologije
Glavna medicinska sestra:
Marija Matoš, prvostupnica sestrinstva

Liječnici specijalisti:

prof. dr. sc. Joško Bulum, dr. med., specijalist interne medicine uže specijalnosti iz kardiologije
doc. dr. sc. Kristina Marić Bešić, dr. med., specijalist interne medicine uže specijalnosti iz kardiologije
dr. sc. Tomislav Krčmar, dr. med., specijalist interne medicine uže specijalnosti iz kardiologije
dr. sc. Zvonimir Ostojić, dr. med., specijalist kardiologije

Odjel za intervencijsku kardiologiju nastao je iz prvog hrvatskog laboratorija za kateterizaciju srca koji je utemeljen u Kliničkom bolničkom centru Zagreb 1952.godine.

Ovaj Odjel u Republici Hrvatskoj predstavlja jedinstveni centar izvrsnosti s obzirom na kadrovske kao i prostorne i tehnologijske uvjete. Od samoga početka uključen je u mrežu intervencijskog liječenja akutnog infarkta miokarda koje je sustavno u Republici Hrvatskoj započelo 2004. godine. Godišnje izvodi oko 3000 dijagnostičkih kateterizacija srca od čega više od 1200 perkutanih koronarnih intervencija (PCI). Svi navedeni zahvati rutinski se izvode transradijalnim pristupom uz mogućnost mobilizacije bolesnika neposredno nakon zahvata. Rutinski se obavljaju i najsloženiji zahvati na koronarnim arterijama poput rotablacije i otvaranja tzv. kroničnih totalnih okluzija (CTO). U odjelu je 2019. prvi puta u RH upotrebljena intravaskularna litotripsija (shock wave) u liječenju kalcificiranih koronarnih stenoza i danas se rutinski koristi, također je početkom 2021.g. nabavljen najnoviji uređaj za rotacijsku aterektomiju (RotaPro). Osim ugradnje širokog raspona intrakoronarnih potpornica (stentova), u intervencijskim zahvatima, kada je indicirano, primjenjuju se tzv. intrakoronarni baloni koji otpuštaju lijek (DCB).

Odjel djeluje u modernom prostoru površine 550 m2 u kojemu su smještene četiri intervencijske sale s vrhunskim angiografskim radiološkim uređajima. Jedna od sala opremljena je za tzv. hibridne zahvate u kojima sudjeluju intervencijski kardiolozi i kardijalni kirurzi. Time je omogućeno izvođenje sofisticiranih zahvata kao što je transkateterska ugradnja aortnog zalistka (TAVI) koja se jedino u našem centru izvodi svim mogućim vaskularnim pristupima (transfemoralno, direktno transaortalno, trans-subklavijalno i transapikalno). Od početka 2017.g. Odjel je certificiran za samostalnu implantaciju obiju vrsta perkutanih aortalnih zalistaka koji se danas smatraju zlatnim standardom (CoreValve Evolut R i Sapien 3) te je do sada učinjeno ukupno 200 zahvata. U odjelu se već dugi niz godina izvode elektivni i urgentni zahvati transkateterske korekcije torakalne aorte ugradnjom stent-grafta (TEVAR) kod bolesnika s disekcijom, aneurizmama i traumatskom rupturom silazne torakalne aorte. Sve sale omogućuju napredni slikovni prikaz koronarnih arterija intravaskularnim ultrazukom i optičkom koherencijskom tomografijom (OCT), trodimenzijsku (3D) rekonstrukciju slike, kao i funkcijsku invazivnu procjenu značajnosti stenoza koronarnih arterija (FFR, iFR i RFR). Odjel je jedini u Hrvatskoj u kojem se rutinski primjenjuje alkoholna ablacija u hipertrofijskoj opstrukcijskoj kardiomiopatiji.

Odjel raspolaže i uređajem s mogućnošću istodobnog snimanja u dvjema ravninama („biplane“) koji je ponajviše namijenjen dijagnostici i intervencijskom liječenju djece s prirođenim srčanim bolestima. U tom programu liječnici Odjela surađuju s pedijatrijskim kardiolozima Klinike za dječje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb.

Osim navedenoga, u Laboratoriju se obavljaju i intervencijski postupci u odraslih bolesnika s prirođenim bolestima srca, odnosno s tzv. strukturnim bolestima srca (perzistentni foramen ovale, atrijski septumski defekt, balonska valvuloplastika pulmonalnog zalistka te perkutana ugradnja pulmonalnog zalistka, stentiranje plućne arterije). Aktivnosti Odjela uključuju i suradnju u programu transplantacije srca i odnose se na rutinske biopsije miokarda i desnostranu kateterizaciju srca. Također u salama Odjela rutinski se primjenjuje metoda izvantjelesne oksigenacije i krvotoka (ECMO odnosno ECLS) a 2020. je prvi puta u Republici Hrvatskoj učinjena kompleksna PCI uz perkutanu implantaciju uređaja za mehaničku potporu lijeve klijetke.

  • Objekt (naziv zgrade): Glavna zgrada - Rebro
  • Dio češlja/krilo zgrade: Istočni češalj
  • Etaža: 2
  • Hodnik: lijevo
vrh stranice