Zavod za anesteziologiju i intenzivno liječenje

Pročelnik: Sandra Fudurić, dr. med., specijalist anesteziologije, eanimatologije i intenzivnog liječenja, uža specijalnost intezivna medicina
Glavna medicinska sestra: Dragica Softić, magistra sestrinstva

Liječnici specijalisti:

dr. sc. Ljiljana Mihaljević, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, uža specijalnost intezivna medicina
Ana Vuzdar Trajkovski, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Bošnjak Silvana, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, uža specijalnost intezivna medicina
Renata Marohnić Doždor, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Marija Matas, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Livija Oreb, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Zoran Šagovac, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Natalija Vašatko, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja. uža specijalnost intezivna medicina
Valentina Zulić Mirić, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, uža specijalnost intezivna medicina
Zdenka Starčević, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

Zavod za intenzivno i postintenzivno liječenje skrbi za sve pacijentice nakon operativnih zahvata kao i sve vitalno ugrožene pacijentice Klinike.
Nakon manjih zahvata i kratkotrajnih anestezija pacijentice ostaju pod nadzorom do 2 sata, dok se nakon velikih zahvata zadržavaju 24 do 48 sati uz trajni nadzor i potporu kardiovaskularnog i respiratornog sustava sa svrhom smanjenja učestalosti i intenziteta kako kirurških tako i anestezioloških poslijeoperacijskih komplikacija, ali i omogućavanja optimalne analgezije (kontinuirana parenteralna primjena opioidnih i neopioidnih analgetika, epi-duralna analgezija – kontinuirana i na zahtjev).
Najvišu razinu intenzivnog liječenja zahtijevaju pacijentice nakon radikalnih onkoloških zahvata, ali i sve veći broj visokorizičnih trudnica (patologija trudnoće, kardiovaskularne i druge kronične bolesti, transplantacije).

  • Objekt (naziv zgrade): Glavna zgrada - Petrova
  • Dio češlja/krilo zgrade: Glavni ulaz (lijevim hodnikom treba doći do lifta i stepeništa u novom dijelu zgrade)
  • Etaža: 1
vrh stranice