Ambulante Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju

Ambulante:

Ambulanta za hepatologiju
Ambulanta za nasljedne bolesti jetre i gastroenterologiju
Ambulanta za funkcijske bolesti
Ambulanta za upalne bolesti crijeva
Ambulanta za upalne bolesti crijeva i celijakiju odraslih
Ambulanta za upalne bolesti crijeva i kliničku prehranu
Ambulanta za gastroenterološku endoskopiju
Ambulanta za pankreatično-bilijarne bolesti
Ambulanta za gastroenterologiju

Za endoskopske pretrage bolesnici se naručuju isključivo nakon pregleda u specijalističkim ambulantama KBC-a Zagreb ili nakon uvida u medicinsku dokumentaciju koja opravdava indikaciju za pojedinu endoskopsku pretragu i putem e-naručivanja od strane liječnika opće medicine uz kratku epikrizu.

vrh stranice