Ambulante Zavoda za nefrologiju, arterijsku hipertenziju, dijalizu i transplantaciju

Ambulante:

Ambulanta za arterijsku hipertenziju (Bijela zgrada, prizemlje soba 27)
Ambulanta za bolesti bubrega, (Bijela zgrada, prizemlje soba 26)
Ambulanta za bolesnike na dijalizi (Bijela zgrada, prizemlje soba 9)
Ambulanta za transplantirane bolesnike (Bijela zgrada, -1 soba 5)
Ambulanta za predijalitičke bolesnike (Bijela zgrada, prizemlje soba 9)

Ambulanta za kontinuirano mjerenje tlaka i testove (Zelena zgrada, 1 kat, KMTT)
Ambulanta za ultrazvuk (Zelena zgrada 1 kat)

vrh stranice