Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju

  • Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb
  • Telefon (centrala): 01 2388 888

Pročelnik: prof. dr. sc. Željko Krznarić, dr. med., specijalist internist, subspecijalist gastroenterologije i hepatologije
Glavna medicinska sestra: Vesna Oroz, magistra sestrinstva

Liječnici specijalisti:

prof. dr. sc. Željko Krznarić, dr. med., specijalist internist, subspecijalist gastroenterologije i hepatologije
prof. dr. sc. Silvija Čuković-Čavka, dr. med., specijalist internist, subspecijalist gastroenterologije i hepatologije
prof. dr. sc. Marko Brinar, dr. med., specijalist internist, subspecijalist gastroenterologije i hepatologije
prof. dr. sc. Anna Mrzljak, dr. med., specijalist internist s užom specijalizacijom iz gastroenterologije
doc. dr. sc. Mirjana Kalauz, dr. med., specijalist internist, subspecijalist gastroenterologije i hepatologije
prim. dr. sc. Nikša Turk, dr. med., specijalist internist, subspecijalist gastroenterologije i hepatologije
prim. dr. sc. Ivana Knežević Štromar, dr. med., specijalist internist, subspecijalist gastroenterologije i hepatologije
prim. dr. Branko Bilić, dr. med., specijalist internist, subspecijalist gastroenterologije i hepatologije
dr. sc. Pave Markoš, dr. med., specijalist internist, subspecijalist gastroenterologije i hepatologije
dr. sc. Matea Majerović, dr. med., specijalist gastroenterologije
dr. sc. Agata Ladić, dr. med., specijalist internist s užom specijalizacijom iz gastroenterologije
dr. sc. Maja Sremac, dr. med., specijalist internist s užom specijalizacijom iz gastroenterologije
dr. sc. Viktor Domislović, dr. med., specijalist gastroenterologije
dr. sc. Ana Ostojić, dr. med., specijalist gastroenterologije
dr. sc. Katja Grubelić Ravić, dr. med., specijalist gastroenterologije
Dora Grgić, dr. med., specijalist internist, subspecijalist gastroenterologije i hepatologije
Ivan Huml, dr. med., specijalist internist s užom specijalizacijom iz gastroenterologije
Ivica Škrlec, dr. med., specijalist internist
Tihomir Bradić, dr. med., specijalist gastroenterologije
Maša Čavlina Ševo, dr. med., specijalist gastroenterologije
Mislav Jelaković, dr. med., specijalist gastroenterologije
Vibor Šeša, dr. med., specijalist gastroenterologije

vrh stranice