Kirurške ambulante

Ambulanta za uroginekologiju (prizemlje)
Opća ginekološka ambulanta (1. kat)
Ambulanta za preinvazivne bolesti i kolposkopiju (1. kat)
Ambulanta za kontrolu bolesnika liječenih od raka (1. kat)
vrh stranice