Zavod za alergijske i opstruktivne bolesti pluća

Pročelnica: prof. dr. sc. Sanja Popović Grle, dr. med., specijalist internist, subspecijalist pulmologije
Glavna medicinska sestra:
Ana Oreški, magistra sestrinstva

Liječnici specijalisti:

prof. dr. sc. Sanja Popović Grle, dr. med., specijalist internist, subspecijalist pulmologije
prim.dr Blaženka Barišić, dr. med., specijalist internist, subspecijalist pulmologije
prim. dr. sc. Marina Lampalo, dr. med., specijalist internist, subspecijalist pulmologije
dr. sc. Branko Pevec, dr. med., specijalist internist, subspecijalist pulmologije

Na Odjelu se dijagnosticiraju, prate, liječe i rehabilitiraju astma, kronična opstruktivna plućna bolest, alergijske bolesti dišnog sustava, te upalne bolesti pluća, poput upale pluća, tuberkuloze, mikobakterioze, ali i rijeđih granulomatoznih i drugih rjetkih upalnih promjena pluća.

Zavod čine:

  • Odjel za alergijske i opstruktivne bolesti pluća /Telefon: 01 2385 156, vrijeme informacija od 14 do 15 sati
  • Odjel za respiracijske infekcije /Telefon: 01 2385 151, vrijeme informacija od 14 do 15 sati
  • Odjel za tuberkulozu /Telefon: 01 2385 151, vrijeme informacija od 14 do 15 sati

Najčešće dijagnoze: kronična opstruktivna plućna bolest, astma, upala pluća, tuberkuloza.

Dijagnostički postupci: funkcijska dijagnostika pluća (uključujući plinsku analizu arterijske krvi i titriranje vrijednosti kisika za trajnu kućnu oksigenoterapiju, transkutana saturacija kisikom, testove opterećenja, poput 6 minutnog testa hoda i spiroergometriju, monitoring vršnog izdisajnog protoka (PEF) i izračun varijabilnost PEF-a te klasične testove plućne funkcije – spirometrija s bronhodilatacijskim testom, inhalacijski provokacijski test metakolinom (SCIPT metodom), tjelesna pletizmografija, frakcija dušičnog oksida u izdahnutom zraku (FeNO), difuzijski kapacitet pluća za ugljični monoksid). Zatim slikovni prikaz pluća konvencionalnim radiogramom i MSCT te HRCT toraksa s plućnom angiografijom, s procjenom predominante bolesti bronha ili emfizema s ekstenzijom u plućnom parenhimu i /ili angiografijom, scintigrafija pluća sa separatnim protocima, ultrazvuk pleure s označavanjem za torakocentezu ili biopsiju pleure, ultrazvuk srca s ekspertnom procjenom tlaka u arteriji pulmonalis indirektnim mjerenjima prametara desnog ventrikla i tlakova na aortnoj, trikuspidnoj i pulmonalnoj valvuli, bronhološka dijagnostika pluća, uključujući uzimanje uzorka iz pluća bronhoalveolarnom lavažom, transbronhalnom iglenom punkcijom.

Alergološka dijagnostika in vivo (kožni alergološki testovi prick metododom na inhalacijske i nutritivne alergene), kao i alergološka dijagnostika in vitro, poput ukupnog imunoglubulina E IgE te spektra specifičnih IgE protutuijela na inhalacijske i nutritivne alergene i lijekove (Cast ELISA na Lys-aspirin), zatim biomarkeri astme, poput broja eozinofila u mikrolitru periferne krvi, kao i u postotku te eozinofilni kationski protein (ECP) u tjelesnim tekućinama.

U respiracijskim infekcijama rade se brojne mikrobiološke analize uzoraka, od hemokulture aerobno, anaerobno i mikološki do kultivacije iskašljaja, kateter aspirata uzetog bronhološki, mini lavata, bronhoalveolarnog lavata (BAL), punkcije limfnih čvorova. Punktati se mogu poslati kao citološki preprat ili diretni razmaz na dodatna bojenja auraminom ili po Ziehl-Neelsenu te na mikrobiološku kultivaciju na tekućim podlogama, klasičnu kulturu po Loewensteinu, ili na molekularnu dijagnostiku PCR na Mycobacterium tuberculosis.
U serumu se odrežuje prokalcitonin, kao i uobičajeni upalni parametri i ostale hematološke i biološke pretrage, a u urinu Streptokokni antigen i Legionella pneumophila antigen. Određuje se H1N1 u brisevima te za mikološke infekcije Galaktomanan iz bronhoalveolarnog lavata, minivavata ili krvi te kultivacija iskašljaja na gljivice i drugih uzoraka, uz test osjetljivosti na lijekove. Također MALDI-TOF iz uzorka krvi i ostalih, koji može brzo i pouzdano otkriti širok raspon gram-pozitivni i gram-negtivnih mikroorganizama.

vrh stranice