Ambulante Odjela za kognitivne poremećaje i komorbidna stanja s intenzivnom skrbi

Ambulanta za poremećaje ličnosti
Ambulanta za poremećaje hranjenja
Ambulanta za konzultativnu psihijatriju
  • Objekt (naziv zgrade): Zelena zgrada - Rebro
  • Dio češlja/krilo zgrade: Ulaz Centra za krizna stanja
  • Etaža: suteren
vrh stranice