Poliklinika Klinike za neurologiju

Pročelnik: prof. dr. sc. Darija Mahović Lakušić, dr. med., specijalist neurolog, subspecijalist cerebrovaskularnih bolesti
Glavna medicinska sestra: Maja Sarjanović, prvostupnica sestrinstva

Liječnici specijalisti:

prof. dr. sc. Darija Mahović Lakušić, dr. med., specijalist neurolog, subspecijalist cerebrovaskularnih bolesti
liječnici specijalisti svih zavoda i odjela Klinike za neurologiju

Polikliniku čine:

Ambulanta neurološka ordinacija
Ambulanta za neuroimunologiju i demijelinizacijske bolesti
Ambulanta za neurogenetiku
Ambulanta za ekstrapiramidne bolesti
Ambulanta za glavobolje i neurogenu bol i LEP
Ambulanta za vrtoglavicu i poremećaje ravnoteže
Ambulanta za kognitivne poremećaje
Ambulanta za cerebrovaskularne bolesti
Ambulanta za spinalne bolesti
Neuropsihologijska ordinacija
Ambulanta za epilepsiju s EEG
Ambulanta za osjetne i vegetativne poremećaje i evocirane potencijale
Ambulanta za neuromišićne bolesti i kliničku elektromioneurografiju
Ambulanta za akupunkturu
Ambulanta za poremećaj spavanja
Konzilijarna neurološka ordinacija
Ambulanta za elektrodijagnostiku i praćenje nasljednjih neuromuskularnih bolesti
Ambulanta za kognitivnu i eksperimentalnu neurofiziologiju
Ambulanta za dijagnostiku i praćenje bolesnika s perifernom neuropatskom boli
Ambulanta za ispitivanje autonomnog živčanog sustava
Ambulanta za CCTT
Ambulanta za urodinamiku
Ambulanta za polisomnografiju
Ambulanta za neurološki ultrazvuk

Radno vrijeme u poliklinici: svakim radnim danom od 7 do 15 sati.
Narudžbe pacijenata na šalteru svakim radnim danom od 12 do 14 sati.

Sve potrebne informacije o lokaciji navedenih ambulanti i terminu potrebnih pregleda/pretraga pacijenti će dobiti prilikom naručivanja (pismeno na izdanoj narudžbenici i putem telefona za informacije).


vrh stranice