Klinika za ženske bolesti i porode

Zbog rekonstrukcijske obnove klinike i smanjenja bolničkih kapaciteta, a radi sigurnosti i zaštite rodilja i novorođenčadi, ovime vas izvješćujemo da od dana 9. prosinca 2022. godine do daljnjega u Klinici za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb pratnja na porodu neće biti moguća.

Predstojnik: prof. dr. sc. Slavko Orešković, dr. mrd., specijalist ginekologije i opstetricije, uža specijalnost uroginekologija
Glavna medicinska sestra: Đurđica Zlodi, magistra sestrinstva

Klinika za ženske bolesti i porode u svom radu objedinjuje više područja medicine koja se bave ženskim zdravljem i porodništvom. Kroz svakodnevni stručni rad ovdje se pruža zdravstvena zaštita majkama i djeci za vrijeme trudnoće, poroda i nakon poroda. Provode se postupci medicinski potpomognute oplodnje kao i posebna skrb za nedonoščad, a kada se spominje žensko zdravlje onda se prvenstveno misli na ginekološku kirurgiju i uroginekologiju te liječenje zloćudnih tumora ženskog spolnog sustava.

Uz stručni rad u Klinici se usporedno odvija nastavni i znanstveni rad. Sjedište je Katedre za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Provodi dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu, specijalističko usavršavanje iz područja ginekologije te stručnu nastavu i praktični rad za medicinske sestre i tehničare.

Trudnički tečaj

Trudnički tečaj/travanj 2020.

Održavanje tečaja: Klinika za ženske bolesti i porode KBC Zagreb,
Petrova 13, 10 000 Zagreb (II. kat, dvorana Pero Bagović)

Predbilježbe na telefon: 01 4604 720 (radnim danom od 8 do 13 sati)
Cijena : 400 kn

PROGRAM

Utorak,14.4.2020., 17,30 sati
INTRAUTERINI RAZVOJ PLODA – predavač: Velena Radošević, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije
ANTENATALNA SKRB – predavač: Petrana Beljan, dr. med., specijalizant ginekologije i opstetricije

Srijeda, 15.4.2020., 17,30 sati
POROĐAJNE OPERACIJE – predavač: Karlo Tomičić, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije
POČETAK POROĐAJA, POROD I POROĐAJNA DOBA – predavač: doc. dr. sc. Josip Juras, dr. med., specijalist ginekologije i opsteticije

Ponedjeljak, 20.4.2020., 17,30 sati
VAŽNOST DISANJA I RELAKSACIJE U POROĐAJU – predavač: Jasenka Vuraić, bacc. physioth.
BABINJE – predavač: Iva Miškulin, dr. med., specijalizant ginekologije i opstetricije

Utorak, 21.4.2020., 17,30 sati
PSIHOLOŠKI ODNOS MAJKA – DIJETE – predavač: prim. dr. Branka Begovac, specijalist psihijatar
BANKA KRVI IZ PUPKOVINE – predavač: Mirjana Biškup, prof. soc. pedagog

Srijeda, 22.4.2020., 17,30 sati
BEZBOLNI POROĐAJ – predavač: Krešimir Reiner, dr. med., specijalizant anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
ŠTO NAS OČEKUJE PRI DOLASKU U RAĐAONICU – predavač: Doroteja Čičak , bacc. med. techn.

Ponedjeljak, 27.4.2020., 17,30 sati
VJEŽBE ZA TRUDNICE – predavač: Jasenka Vuraić, bacc. physioth.
ZDRAVA USNA ŠUPLJINA MAJKE I DJETETA – predavač: doc. dr. sc. Ana Badovinac, dr. dent. med.

Utorak, 28.4.2020., 17,30 sati
ZDRAVO NOVOROĐENČE – predavač: Maja Ćaćić, dr. med., specijalizant pedijatrije

Srijeda, 29.4.2020., 17,30 sati
NJEGA NOVOROĐENČETA I DOJENJE – predavač: Eugenija Franić, bacc. med. techn.

vrh stranice