Poliklinika Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju (endoskopija)

Za endoskopske pretrage bolesnici se naručuju isključivo nakon pregleda u specijalističkim ambulantama KBC-a Zagreb ili nakon uvida u medicinsku dokumentaciju koja opravdava indikaciju za pojedinu endoskopsku pretragu i putem e-naručivanja od strane liječnika opće medicine uz kratku epikrizu.

Molimo sve koji to mogu da se naruče e-poštom kako bismo smanjili gužve na našem upisnom šalteru.

Ako to nisu u mogućnosti onda molimo naše pacijente da nam potrebnu medicinsku dokumentaciju za naručivanje pošalju poštom. Detaljne informacije saznat ćete ako otvorite "Naručivanje".

vrh stranice