Odjel za tipizaciju tkiva

Voditeljica: doc. dr. sc. Renata Žunec, diplomirani biolog
Glavna inženjerka: Sanja Salamunović, magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike

Molekularni biolozi:

dr. sc. Marija Burek Kamenarić, diplomirani biolog
prof. dr. sc. Zorana Grubić, diplomirani biolog
dr. sc. Ines Humar, dipllomirani biolog
mr. sc. Natalija Martinez, diplomirani biolog
Marija Maskalan, diplomirani biolog
dr. sc. Biserka Palfi , diplomirani biolog
dr. sc. Katarina Štingl Janković, diplomirani biolog

Informacije o pretragama Odjela za tipizaciju tkiva (HLA) na telefon 01 2367 277 (radnim danom od 8 do 10 sati).

vrh stranice