Predmeti javne nabave u tijeku

Sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, Klasa:011-01/17-01/121, Urbroj:526-06-02-01/1-17-1 KBC Zagreb od 1. siječnja 2018 godine objavljuje Plana nabave, registar ugovora i prethodno savjetovanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN).

Plan nabave i registar ugovora dostupni na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.  

Postupnik jednostavne nabave Kliničkog bolničkog centra Zagreb

PREHRAMBENE NAMIRNICE

/

MEDICINSKA I NEMEDICINSKA OPREMA, POTROŠNI MATERIJALI, LIJEKOVI I USLUGE

vrh stranice