Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju

V.d. voditeljice: doc. dr. sc. Désirée Coen Herak, specijalist medicinske biokemije

Specijalisti:

doc. dr. sc. Désirée Coen Herak, specijalist medicinske biokemije
doc. dr. sc. Marija Miloš, specijalist medicinske biokemije
dr. sc. Ivana Lapić, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine
Margareta Radić Antolic, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine

Djelatnost odjela je laboratorijska dijagnostika poremećaja krvotvornog sustava (anemije, policitemije, trombocitopenije, trombocitoze, leukopenije, leukocitoze); dijagnostika zloćudnih hematoloških bolesti (mijelodisplazije, leukemije, limfome i multipli mijelom); molekularna dijagnostika genskih uzročnika trombofilije te molekularna dijagnostika i molekularno praćenje odgovora na različite vrste terapija zloćudnih hematoloških bolesti. Djeluje i kao referentni laboratorij za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i Albaniju u standardizaciji molekularnog praćenja terapije inhibitorima tirozin-kinaze bolesnika s dijagnozom kronične mijeloične leukemije.

Koagulacijski dio uključuje otkrivanje poremećaja koji dovode do krvarenja ili tromboze te praćenje djelotvornosti pojedinih vrsta terapije (antiagregacijske, antikoagulacijske i fibrinolitičke).
Odjel djeluje i kao specijalizirani laboratorij Centra za hemofiliju RH za laboratorijsku dijagnostiku hemofilije i praćenje hemofiličara na nadomjesnoj terapiji.

  • Objekt (naziv zgrade): Zelena zgrada - Rebro
  • Dio češlja/krilo zgrade: šalter Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku
  • Etaža: suteren
vrh stranice