O nama

KBC Zagreb

Klinički bolnički centar Zagreb je najveća te po broju i raznolikosti zdravstvenih usluga koje pruža jedinstvena zdravstvena ustanova u Republici Hrvatskoj.

U svakodnevnom radu osiguravamo temeljnu skrb i visoko sofisticirane medicinske postupke korisnicima zdravstvenih usluga iz čitave Hrvatske i inozemstva. Koristeći vrhunsko akademsko obrazovanje svojih djelatnika rješavamo široki spektar zdravstvenih problema pri čemu se naglasak uvijek stavlja na interdisciplinarni i individualni pristup svakom korisniku.

Osim temeljne zdravstvene skrbi koju pružamo, istražujemo najnovije metode liječenja koje, uz poštivanje strogih znanstvenih kriterija, uvodimo u svakodnevni rad. To je vidljivo kroz činjenicu da je naša bolnica sjedište za 83 referentna centra Ministarstva zdravstva čija je zadaća trajno praćenje i sustavno promicanje pojedinih područja medicinske struke u našoj zemlji.

Veliki trud ulažemo u edukaciju svojih zaposlenika i obrazovanje budućih zdravstvenih djelatnika. Stoga smo najveća baza kliničke nastave Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu.

Status Središnje nacionalne bolnice koji je Kliničkom bolničkom centru Zagreb dodijelilo Ministarstvo zdravlja veliko je priznanje ali i smjernica za buduće djelovanje s ciljem održavanja i unaprjeđenja kvalitete naših usluga.

Statut i opći akti KBC Zagreb

Statut KBC-a Zagreb
Poslovnik o radu Upravnog vijeća
Izvadak iz Pravilnika o kućnom redu
Pravilnik o gospodarenju otpadom
Pravilnik o suzbijanju hospitalnih infekcija
Pravilnik o zaštiti okoliša
Pravilnik o profesionalnoj tajni
Pravilnik o uredskom poslovanju
Pravilnik o osiguranju i poboljšanju kvalitete …

Strateški dokumenti

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020.
Akcijski plan promoviranja i jačanja kratkih lanaca u opskrbi hranom ustanova iz javnog sektora za razdoblje 2019. i 2020. godine


Zakoni i pravilnici za područje djelatnosti KBC-a Zagreb

Zakon o zdravstvenoj zaštiti NN 100/18
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju NN 80/13, 137/13
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj NN 80/13, 15/18
Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite NN 118/18
Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja NN 144/12
Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji NN 86/12
Zakon o zaštiti prava pacijenata (pročišćeni tekst zakona) NN 169/04, 37/08
Zakon o liječništvu NN 121/03, 117/08
Zakon o sestrinstvu NN 121/03, 117/08, 57/11
Zakon o primaljstvu NN 120/08, 145/10
Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti NN 121/03, 117/08
Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti NN 120/08
Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji
Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja
Protokol o postupanju u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece …

vrh stranice