Zavod za intenzivnu medicinu

Pročelnik: prof. dr. sc. Radovan Radonić, dr. med., specijalist internist, intenzivist
Glavna medicinska sestra: Marina Stazić, prvostupnica sestrinstva

Liječnici specijalisti:

prof. dr. sc. Radovan Radonić, dr. med., specijalist internist, intenzivist
doc. dr. sc. Luka Bielen, dr. med., specijalist internist
dr. sc. Iva Košuta, dr. med., specijalist gastroenterolog
dr.sc. Ana Vujaklija Brajković, dr. med., specijalist internist, intenzivist
Jakša Babel, dr. med., specijalist internist, intenzivist
Marijana Grgić Medić, dr. med., specijalist internist, intenzivist
Nina Gubarev Vrdoljak, dr. med., specijalist hitne medicine, intezivist
Tomić Ivan, dr. med., specijalist opće interne medicine
Ozrenka Zlopaša, dr. med., specijalist hitne medicine, intezivist

Zavod čine:

Stacionar
Ambulanta za kontrolu internističkih intenzivnih bolesnika
Konzilijarna internistička ambulanta

Zavod za intenzivnu medicinu bavi se intenzivnim zbrinjavanjem pacijenata sa zatajenjem organa i mogućnošću nadomještanja funkcije, komplikacijom transplantacije, pacijenata sa sepsom, akutnim koronarnim sindromom, plućnom embolijom, kardijalnim popuštanjem raznih etiologija, različitim oblicima akutnih intoksikacija s posljedičnim komplikacijama, pacijenata s poremećajem svijesti, akutnim zatajenjem jetre, bubrega te pacijenata kod kojih je došlo do odbacivanja transplantiranih organa.

Na svakom bolesničkom krevetu postoji mogućnost mehaničke ventilacije i hemodijalize. Istovremeno se izolirati može šest pacijenata u zasebnim odjeljcima radi sprječavanja širenja nozokomijalnih infekcija.
U Jedinici intenzivne skrbi je smješten brzi analizator krvnih uzoraka za dobivanje hitnih laboratorijskih pokazatelja. Informacije o stanju pacijenata mogu se dobiti i ultrazvučnim pregledom uz bolesnički krevet.

vrh stranice