Poliklinika (radiologija)

Voditelj: dr. sc. Marko Kralik, dr. med., specijalist radiologije
Glavni inženjer:
Dario Celjak, prvostupnik radiološke tehnologije

Polikliničke ambulante:

Ambulanta za lokomotorni sustav
Ambulanta za torakalnu radiologiju
Ambulanta za probavni sustav
Ambulanta za urogenitalni sustav
Ambulanta za vaskularni sustav
Ambulanta za dijagnostiku bolesti dojke

U ambulantama rade radiolozi specijalizirani za različita područja radiologije.
Radno vrijeme je od 7.30 do 15.30 sati svakim radnim danom.

Izdavanje radioloških nalaza

Svi ambulantni radiološki nalazi podižu se radnim danom od 8 do 15 sati na šalteru za izdavanje nalaza u radiološkoj poliklinici – bijela zgrada, podrum

Nalazi za radiološke pretrage učinjene na lokaciji Jordanovac podižu se radnim danom od 8 do 15 sati na šalteru Kliničke jedinice za torakalnu radiologiju – Jordanovac 104, 1. kat

Nalazi se pacijentu mogu poslati i poštom, u dogovor sa osobljem.

Sve potrebne informacije o lokaciji navedenih ambulanti i terminu potrebnih pregleda/pretraga pacijenti će dobiti prilikom naručivanja (pismeno na izdanoj narudžbenici, a ako postoji potreba i usmeno na upisnim šalterima i putem telefona za informacije).

vrh stranice