Zavod za intenzivno kardiološko liječenje, aritmije i transplantacijsku kardiologiju

Pročelnik: akademik Davor Miličić, dr.med., specijalist interne medicine uže specijalnosti iz kardiologije
Glavna medicinska sestra:
Nataša Barišec, prvostupnica sestrinstva

Liječnici specijalisti:

akademik Davor Miličić, dr. med., specijalist interne medicine uže specijalnosti iz kardiologije
prof. dr. sc. Boško Skorić, dr. med., specijalist interne medicine uže specijalnosti iz kardiologije
prof. dr. sc. Maja Čikeš, dr. med., specijalist interne medicine uže specijalnosti iz kardiologije
doc. dr. sc. Jure Samardžić, dr. med., specijalist interne medicine uže specijalnosti iz kardiologije
dr. sc. Marijan Pašalić, dr. med., specijalist kardiolog
prim. Daniel Lovrić, dr. med., specijalist interne medicine uže specijalnosti iz kardiologije
Hrvoje Jurin, dr. med., specijalist interne medicine uže specijalnosti iz kardiologije
Ivo Planinc, dr. med. specijalist kardiolog
Dora Fabijanović, dr. med., specijalist kardiolog
Nina Jakuš, dr. med., specijalist kardiolog

Odjel za intenzivno kardiološko liječenje

Odjel za intenzivno kardiološko liječenje zbrinjava bolesnike s akutnim koronarnim sindromom, životno ugrožavajućim aritmijama, akutnim zatajivanjem srca ili kardiogenim šokom. U okviru Odjela djeluje Referentni centar Ministarstva zdravstva za akutno intenzivno kardiološko liječenje, jer je riječ o kardiološkoj ustrojbenoj jedinici s najvećim djelokrugom dijagnostike i zbrinjavanja akutno životno ugroženih srčanih bolesnika. Naime, od klasične “koronarne jedinice” odjel se postupno razvio do razine složene kardiološke ali opće intenzivističke jedinice, što podrazumijeva da liječnici koji rade i dežuraju na Odjelu imaju i intenzivistička znanja i kompetencije.

Od specifičnih postupaka koji se provode na Odjelu, valja spomenuti primjenu izvantjelesne membranske oksigenacije i mehaničke potpore krvotoku (ECMO), mikrokateterizaciju srca, terapijsku hipotermiju nakon kardiorespiracijskoga aresta. Odjel zbrinjava i bolesnike s parakorporealnim i ugradbenim srčanim crpkama, u suradnji s Klinikom za kardijalnu kirurgiju i Odjelom za kardijalnu anesteziologiju i intenzivno liječenje Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje. Osim dodatne, intenzivističke edukacije liječnika – kardiologa, posebna pozornost posvećuje se sustavnoj edukaciji medicinskih sestara u području akutne i intenzivne kardiologije.

Odjel za postintenzivno liječenje, zatajivanje srca i transplantacijsku kardiologiju

Odjel za postintenzivno liječenje, zatajivanje srca i transplantacijsko liječenje zbrinjava bolesnike nakon provedenog intenzivnog kardiološkog liječenja. Specifičnost Odjela jest i liječenje uznapredovaloga zatajivanja srca, odnosno transplantacijska kardiologija te mehanička cirkulacijska potpora. Odjel je kao takav jedinstven u Republici Hrvatskoj te ujedno predstavlja i Referentni centar Ministarstva zdravstva za zatajivanje srca i transplantacijsku kardiologiju, u kojem se zbrinjavaju bolesnici s uznapredovalim zatajivanjem srca iz cijele Republike Hrvatske te također iz susjednih država. Godišnje se u sklopu Referentnog centra implantira oko 70 resinkronizacijskih uređaja, 20 ljevostranih mehaničkih crpki (dominantno HeartWare i HeartMate III), te se učini 20-25 transplantacija srca. Provodi se opsežna dijagnostička evaluacija zatajivanja srca, uključujući funkcijsko testiranje i sve dostupne slikovne metode. Osim akutnog zbrinjavanja, u Odjelu se obavlja redovito praćenje i kontrole bolesnika s kroničnim zatajivanjem srca, s mehaničkom srčanom potporom, te stanjem nakon transplantacije srca. Odjel raspolaže sa sedam postelja s mogućnošću intenzivnog praćenja bolesnika, te s dvanaest postelja s mogućnošću telemetrijskog praćenja. U Odjelu djeluju specijalisti kardiologije i medicinske sestre educirani u zbrinjavanju bolesnika s uznapredovalim zatajivanjem srca, kao i u intenzivnoj i akutnoj kardiološkoj medicini.

  • Objekt (naziv zgrade): Glavna zgrada - Rebro
  • Dio češlja/krilo zgrade: Istočni češalj
  • Etaža: 0
  • Hodnik: lijevo
vrh stranice