Odjel za poremećaje raspoloženja i anksiozne poremećaje s intenzivnom skrbi

Liječnici specijalisti:

prof. dr. sc. Alma Mihaljević-Peleš, dr. med., specijalist psihijatar
doc. dr. sc. Maja Bajs Janović, dr. med., specijalist psihijatar
doc. dr. sc. Milena Skočić Hanžek, dr. med., specijalist psihijatar
dr. sc. Maja Živković, dr. med., specijalist psihijatar
Zoran Štimac, dr. med., specijalist psihijatar
Maja Vukoja, dr. med., specijalist psihijatar
vrh stranice