Ambulanta za oralnu kirurgiju Rebro

Liječnici specijalisti:

prof. dr. sc. Tihomir Kuna, dr. med. dent., specijalist oralne kirurgije
prof. dr. sc. Dragana Gabrić, dr. med. dent., specijalist oralne kirurgije
prof. dr. sc. Marko Granić, dr. med. dent., specijalist oralne kirurgije
doc. dr. sc. Marko Vuletić, dr. med. dent., specijalist oralne kirurgije

Radno vrijeme: od 7 do 15 sati (ponedjeljak-petak)

Osnovna djelatnost: dijagnostika i ambulantni oralno kirurški zahvati

vrh stranice