Dnevna bolnica Odjela za poremećaje raspoloženja i anksiozne poremećaje

  • Objekt (naziv zgrade): Zelena zgrada - Rebro
  • Dio češlja/krilo zgrade: Ulaz Centra za krizna stanja
  • Etaža: suteren
vrh stranice