Odjel za shizofreniju i druge psihotične poremećaje s intenzivnom skrbi

Liječnici specijalisti: 

prof. dr. sc. Miro Jakovljević, dr. med., specijalist psihijatar
doc. dr. sc. Martina Rojnić Kuzman, dr. med., specijalist psihijatar
prim. mr. sc. Mirta Mahnik, dr. med., specijalist psihijatar
Zoran Madžarac, dr. med., specijalist psihijatar
Biljana Kosanović Rajačić, dr. med., specijalist psihijatar
Jasmina Plevaj Zajec, dr. med., specijalist psihijatar

vrh stranice