Odjel za shizofreniju i druge psihotične poremećaje s intenzivnom skrbi

Voditeljica: prof. dr. sc. Martina Rojnić Kuzman, dr. med., specijalist psihijatar
Glavna medicinska sestra: Mirica Mavračić, prvostupnica sestrinstva

Liječnici specijalisti: 

prof. dr. sc. Martina Rojnić Kuzman, dr. med., specijalist psihijatar
Zoran Madžarac, dr. med., specijalist psihijatar
Biljana Kosanović Rajačić, dr. med., specijalist psihijatar
Jasmina Plevelj Zajec, dr. med., specijalist psihijatar

vrh stranice