Ambulanta za tumore živčanog sustava

Raspored rada liječnika u ambulanti

Dan

Liječnik

Vrijeme

Četvrtak

Andrej Desnica , dr. med., specijalist neurokirurg
Klara Brgić, dr. med., specijalist neurokirurg

od 8 do 12 sati
od 12 do 16 sati

Sve potrebne informacije o lokaciji ambulante i terminu potrebnih pregleda/pretraga pacijenti će dobiti prilikom naručivanja (pismeno na izdanoj narudžbenici, a ako postoji potreba i usmeno na upisnim šalterima i putem telefona za informacije).

vrh stranice