U ambulanti se obavlja cjelokupna dječja kirurška poliklinička djelatnost što obuhvaća prve preglede pacijenata upućenih zbog verificiranih bolesti (prethodno obrađenih od strane pedijatra), preglede zbog sumnje na postojanje kirurške ili urološke bolesti kod djece, kontrolne preglede u postoperacijskom tijeku, previjanja rana i kontrole imobilizacije.

Prilikom dolaska u ambulantu bolesnik treba donijeti svu medicinsku dokumentaciju.

INFORMACIJE ZA PACIJENTE

Raspored rada liječnika

Dan

Liječnik

Vrijeme

Ponedjeljak

dr. sc. Dino Papeš, dr.med., specijalist dječje i vaskularne kirurgije

od 9 do 15 sati

Utorak

dr. sc. Stanko Ćavar, dr. med., specijalist dječje kirurgije

dr. sc. Ivana Sabolić, dr. med., specijalist dječje kirurgije

od 9 do 15 sati

od 12 do 15 sati

Srijeda

prof. dr. sc. Tomislav Luetić, dr. med., specijalist opće i dječje kirurgije

od 9 do 15 sati

Četvrtak

Miram Pasini, dr. med., specijalist dječje kirurgije

od 9 do 15 sati

Petak

prof. dr. sc. Anko Antabak, dr. med., specijalist dječje kirurgije

od 9 do 15 sati

vrh stranice