Ambulante Zavoda za hematologiju

Polikliničke ambulante:

Opća hematološka ambulanta
Ambulanta za hemofilije
Ambulanta za bolesnike liječene alogenom transplantacijom
Ambulanta za limfome i limfoproliferativne bolesti
Ambulanta za mijelom i srodne bolesti
Ambulanta za hemostazu i trombozu
Ambulanta za mijeloproliferativne tumore i akutne leukemije

vrh stranice