Ambulanta za funkcionalna ispitivanja, elektrodijagnostiku i ultrazvuk

Prilikom dolaska na dogovoreni pregled/pretragu potrebno se upisati na prijemnom šalteru koji se nalazi u neposrednoj blizini polikliničke čekaonice.

Radno vrijeme u ambulanti je svakim radnim danom od 8 do 16 sati.

Sve potrebne informacije o lokaciji ambulante i terminu potrebnih pregleda/pretraga pacijenti će dobiti prilikom naručivanja (pismeno na izdanoj narudžbenici, a ako postoji potreba i usmeno na upisnim šalterima i putem telefona za informacije).

Liječnik u ambulanti

doc. dr. sc. Igor Petriček, dr. med., specijalist oftalmolog, uža specijalnost prednji segment oka

vrh stranice