Medicinske organizacijske i funkcionalne jedinice

Centar za klinička istraživanja poremećaja živčanog sustava
Centar za gastroenterologiju
Centar za neuroendokrinologiju
Centar za plućne bolesti
Centar za prevenciju i liječenje venske insuficijencije
Centar za psihosocijalnu onkologiju i palijativnu medicinu
Centar za akutno nadomjesno bubrežno liječenje
Centar za arterijsku hipertenziju
Centar za liječenje moždanog udara
TIA centar
Centar za prirođene bolesti srca djece i odraslih
Centar za cističnu fibrozu
Centar za transplantaciju krvotvornih matičnih stanica
Centar za otkrivanje i liječenje metaboličkih bolesti djece i odraslih
Centar za antenatalnu i postnatalnu dijagnostiku i liječenje
Centar za dijagnostiku hemato-onkoloških bolesti djece i odraslih
Centar za translacijska i klinička istraživanja
Centar za prostatu
Centar za reprodukcijsku medicinu i andrologiju
Centar za sinkope i druge prolazne gubitke svijesti
Centar za podršku dojenju
Centar za transplantaciju pluća
Centar za robotsku medicinu
Centar za bolesti mokraćnog mjehura
Centar za poremećaje spavanja
Centar za tumore glave i vrata
Centar za transplantaciju jetre
Centar za transplantaciju jetre kod djece
Centar za transplantaciju srca
Centar za transplantaciju bubrega
vrh stranice