Sestrinstvo KBC-a Zagreb

 Zanimanje  Broj djelatnika

Magistra sestrinstva

98

Diplomirana medicinska sestra-tehničar

61

Prvostupnik (bacc.) sestrinstva

1108

Prvostupnica (bacc.) primaljstva

13

Medicinska sestra-tehničar - općeg smjera  1222

Primalja

112

Primalja - asistentica

5

Magistar radiološke tehnologije

1

Prvostupnik radiološke tehnologije

178

Magistar fizioterapije

5

Diplomirani fizioterapeut

7

Prvostupnik (baccalaureus) fizioterapije

120

Fizioterapeutski tehničar

3

Magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike

5

Prvostupnik (baccalaureus) med.-lab.dijagn.

125

Medicinsko laboratorijski inženjer

7

Laboratorijski tehničar

140

Medicinski laborant

1

 

Stručni kolegij glavnih medicinskih sestara/tehničara KBC-a Zagreb

 • Ana Ljubas, magistra sestrinstva, pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo, glavna medicinska sestra KBC-a Zagreb
 • Jasminka Horvatić, magistra sestrinstva, MNS, rukovoditeljica Službe za medicinske i nemedicinske poslove
 • Mirjana Meštrović, magistra sestrinstva, rukovoditeljica Službe sestrinstva i zdravstvene njege
 • Slađana Režić, magistra sestrinstva, glavna sestra Odjela za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite
 • Katarina Maršić, magistra sestrinstva, glavna sestra Objedinjenog hitnog bolničkog prijama
 • dr. sc. Vesna Bratić, magistra sestrinstva, glavna sestra Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
 • Mirna Vrček, magistra sestrinstva, glavna sestra Klinike za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata
 • Danijela Grgurević, magistra sestrinstva, glavna sestra Klinike za bolesti srca i krvnih žila
 • Snježana Žic, magistra sestrinstva, glavna sestra Klinike za dermatovenerologiju
 • Renata Habeković, magistra sestrinstva, glavna sestra Klinike za kardijalnu kirurgiju
 • Stjepan Strancarić, magistar sestrinstva, glavni perfuzionist Klinike za kardijalnu kirurgiju
 • Ana Roić, magistra sestrinstva, glavna sestra Klinike za kirurgiju
 • Lucija Mioč, magistra sestrinstva, MNS, glavna sestra Klinike za neurokirurgiju
 • Kristina Hanžek, magistra sestrinstva, glavna sestra Klinike za neurologiju
 • Marina Kukolja Šivak, magistra sestrinstva, glavna sestra Klinike za očne bolesti
 • Jasminka Miličević, magistra sestrinstva, glavna sestra Klinike za onkologiju
 • Jelica Budinšćak, magistra sestrinstva, glavna sestra Klinike za ortopediju
 • Antonija Marić, magistra sestrinstva, glavna sestra Klinike za pedijatriju
 • Irena Godić, magistra sestrinstva, glavna sestra Klinike za plućne bolesti Jordanovac
 • Zdenka Aurer, magistra sestrinstva, glavna sestra Klinike za psihijatriju i psihološku medicinu
 • Marina Vajdić, magistra sestrinstva, glavna sestra Klinike za reumatske bolesti i rehabilitaciju
 • Nikolino Žura, diplomirani fizioterapeut, glavni fizioterapeut Klinike za reumatske bolesti i rehabilitaciju
 • Branka Crnković, prvostupnica sestrinstva, glavna sestra Klinike za stomatologiju
 • Ana Savović, magistra sestrinstva, glavna sestra Klinike za torakalnu kirurgiju Jordanovac
 • Božica Ilijač, diplomirana medicinska sestra, glavna sestra Klinike za unutarnje bolesti
 • Ivanka Gelo, diplomirana medicinska sestra, glavna sestra Klinike za urologiju
 • Đurđica Zlodi, magistra sestrinstva, glavna sestra Klinike za ženske bolesti i porode
 • Krunoslav Fabijanić, prvostupnik radiološke tehnologije, glavni inženjer Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku neuroradiologiju
 • Krunoslav Fabijanić, prvostupnik medicinske radiologije, glavni inženjer Kliničkog zavoda za dijagnostičku i i intervencijsku neuroradiologiju
 • Josip Lučić, prvostupnik medicinske radiologije, glavni inženjer Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
 • Marica Slivar-Renić, prvostupnica medicinsko-laboratorijske dijagnostike, glavni inženjer Kliničkog zavoda za kliničku i molekularnu mikrobiologiju
 • Silvana Piškor, prvostupnica medicinsko-laboratorijske dijagnostike, glavni inženjer Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku
 • Stjepan Radić, dipl. ing. sanitarnog inženjerstva, prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike, glavni inženjer Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja
 • Anita Breški, magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike, glavni inženjer Klinički zavod za patologiju i citologiju
 • Ivana Leskovar, magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike, glavni inženjer Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju
vrh stranice