Politika privatnosti

1. Uvjeti korištenja web stranica kbc-zagreb.hr

1.1. Korištenje

Svi korisnici materijala sadržanih na web stranicama kbc-zagreb.hr moraju se pridržavati ovdje navedenih uvjeta korištenja i pristupa web stranici KBC Zagreb ili stranicama povezanim s istom.

Svi sadržaji objavljeni na kbc-zagreb.hr vlasništvo su KBC Zagreb i smiju se koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. Korisnicima nije dopuštena preinaka, kopiranje, distribuiranje, prenošenje, izlaganje, objavljivanje, prodaja, licenciranje i stvaranje izvedenih djela, kao i korištenje bilo kojeg sadržaja dostupnog na stranici ili putem iste za bilo koju komercijalnu ili javnu svrhu bez pismenog pristanka KBC Zagreb-a, niti se smiju koristiti na bilo koji način koji može uzrokovati štetu KBC Zagreb-u ili bilo kojoj trećoj strani.

Korištenjem sadržaja ove web stranice korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja ove web stranice te prihvaća da će koristiti sadržaj ove web stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Pristupom našim stranicama naznačujete da priznajete i prihvaćate sve ovdje navedene pravne uvjete, a ukoliko niste suglasni s istima, molimo da naše web stranice ne koristite.

1.2. Nepostojanje odgovornosti i uskraćivanje prava

KBC Zagreb će uložiti razumne napore da održi kbc-zagreb.hr web stranicu potpuno funkcionalnom i da sve objavljene informacije budu točne i potpune, ali nije odgovoran za povremeno nefunkcioniranje stranice, eventualnu netočnost informacija, kao niti za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem netočnih ili nepotpunih informacija ili nemogućnošću pristupa istoj.

KBC Zagreb se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove web stranice ili bilo koje s njom povezane web stranice. KBC Zagreb se potpuno odriče svake odgovornosti za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove web stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove web stranice ili bilo koje s njom povezane web stranice.

KBC Zagreb zadržava pravo izmjene sadržaja ove web stranice, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Svi su korisnici suglasni da je pristup i korištenje ove web stranice i bilo koje s njom povezane web stranice te sadržaja iste na njihov vlastiti rizik.

KBC Zagreb može onemogućiti ili ograničiti korisnicima pristup ovoj stranici za vrijeme izmjene, održavanja ili u slučaju tehničke greške na stranici, ukoliko korisnik koristi ovu stranicu na način suprotan ovim pravnim napomenama ili ukoliko korisnik postupa na način koji bi po mišljenju KBC Zagreb-a na bilo koji način ugrožavao ili mogao ugroziti rad ove web stranice.

1.3. Linkovi

KBC Zagreb nema nadzor nad sadržajem web stranica trećih pravnih ili fizičkih osoba povezanih s ovom web stranicom ili putem kojih je korisnik mogao pristupiti ovoj web stranici, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti  u pogledu točnosti, potpunosti i dostupnosti sadržaja na web stranicama kreiranim od strane trećih osoba. 

2. Zaštita privatnosti / Tajnost podataka

Naglašavamo da prilikom posjete ovim stranicama, vaši osobni podaci ostaju tajni, osim ukoliko ih ne želite dobrovoljno otkriti.

Obvezujemo se da, osim u svrhu zakonske istrage, ili u slučaju povrede prava i vlasništva KBC Zagreb-a, drugih korisnika ove web stranice ili trećih osoba, ili u slučaju nepridržavanja korisnika s ovdje navedenim uvjetima, nećemo drugim stranama dati podatke koje smo primili.

Kada nam šaljete elektronsku poštu (e-mail) s osobnim podacima po kojima vas je moguće identificirati, putem e-mail poruke s pitanjem ili komentarom, mi te podatke koristimo u svrhu ispunjenja zahtjeva korisnika. Možda ćemo Vaš e-mail poslati drugim zaposlenicima koji mogu bolje odgovoriti na Vaša pitanja, što može uključivati i komunikaciju s ostalim povezanim društvima KBC Zagreb-a.

Na određenim mjestima unutar kbc-zagreb.hr stranice i u određeno vrijeme, KBC Zagreb će prikupljati osobne podatke korisnika. Ti podaci će se koristiti u svrhu kontakata i evidencije korisnika ove web stranice te u svrhu statističke obrade posjećenosti kbc-zagreb.hr stranice. KBC Zagreb jamči da podatke koje prikupi na taj način neće prodavati ili na bilo koji način ustupati trećim osobama.

3. Autorska prava/zaštitni znakovi

Sva neovlaštena korištenja sadržaja ove web stranice koja krše autorska prava KBC Zagreb-a, podložna su utuženju i kaznenim odredbama Zakona o autorskim pravima.

Svi zaštitni znakovi i žigovi koji se pojavljuju na ovoj web stranici, a koji nisu znakovi KBC Zagreb-a pripadaju trećim osobama.

KBC Zagreb pridržava pravo ukloniti sa stranica bilo kakav sadržaj koji navodno krši autorska prava drugoga. Obavijesti o navodnim povredama autorskih prava na ovim web stranicama molimo pošaljite na mail KBC Zagreb-a  info@kbc-zagreb.hr s oznakom “Kršenje autorskih prava”.

4. Mjerodavno pravo

Na sve eventualne sporove i zahtjeve koji bi proizašli iz obveze postupanja korisnika ove web stranice u skladu s ovim pravnim napomenama primjenjivati će se hrvatsko materijalno pravo, a nadležni će biti hrvatski sudovi.

vrh stranice