Poliklinika Klinike za ženske bolesti i porode

Glavna medicinska sestra: Kristina Gugec, magistra sestrinstva

Ambulante:

Ambulanta za hitnu ginekologiju (konzilijarna ambulanta)
Ambulanta za urodinamiku i cistoskopiju
Ambulanta za preinvazivne bolesti i kolposkopiju
Ambulanta za bolesti dojke
Ambulanta za patologiju trudnoće
Ambulanta za kardiotokografiju (CTG)
Ambulanta za praćenje urednih trudnoća
Opća ginekološka ambulanta
Ambulanta za uroginekologiju
Ambulanta za ginekološku onkologiju
Ambulanta za kontrolu bolesnika liječenih od raka
Ambulanta za endokrinologiju i neplodnost
Ambulanta za dječju i adolescentnu ginekologiju
Ambulanta za klimakterij i menopauzu
Ambulanta za praćenje rizične novorođenčadi
Ambulanta za anesteziologiju
Ambulanta za radioterapiju
Ambulanta za kemoterapiju
Ambulanta za endokrinologiju i dijabetologiju
Ambulanta za endometriozu

Sve potrebne informacije o lokacijiu navedenih ambulanti i terminu potrebnih pregleda/pretraga pacijenti će dobiti prilikom naručivanja (pismeno na izdanoj narudžbenici, a ako postoji potreba i usmeno na upisnim šalterima i putem telefona za informacije).

vrh stranice