Zavod za radijacijsku onkologiju

Glavna medicinska sestra: Marica Novak, prvostupnica sestrinstva
Liječnici specijalisti:

prof. dr. sc. Fedor Šantek, dr. med., specijalist iz radioterapije i onkologije
doc. dr. sc. Vesna Bišof, dr. med., specijalist iz radioterapije i onkologije
doc. dr. sc. Zoran Rakušić, dr. med., specijalist iz radioterapije i onkologije
dr. sc. Ana Mišir Krpan, dr. med., specijalist iz radioterapije i onkologije
Martina Bašić-Koretić, dr. med., specijalist iz radioterapije i onkologije
vrh stranice