Klinika za stomatologiju

Predstojnik: prof. dr. sc. Željko Verzak, dr. med. dent., specijalist pedodont
Glavna medicinska sestra: Branka Crnković, prvostupnica sestrinstva

Klinika za stomatologiju u svom radu uspješno objedinjava više užih stomatoloških specijalnosti: oralnu kirurgiju, ortodonciju, stomatološku protetiku, dječju i preventivnu stomatologiju, restaurativnu stomatologiju i endodonciju, parodontologiju, oralnu medicinu te obiteljsku stomatologiju. Većina stomatoloških kliničkih zavoda ove klinike (uključujući i ambulantu za kućne posjete) nalazi se na lokaciji Gundulićeva 5, dok se stomatološka poliklinika i Dnevna bolnica s oralnom kirurgijom nalaze na lokaciji Kišpatićeva 12 (Rebro), a Ambulanta za djecu sa smetnjama u razvoju u Nazorovoj 49. Klinika predstavlja nastavnu bazu za stomatologiju studentima Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, studentima Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, učenicima Srednje medicinske škole u Zagrebu i polaznicima Učilišta Ambitio, a kroz razmjenu studenata ovdje na edukaciju dolaze strani studenti i specijalizanti. Klinika za stomatologiju jedina u Hrvatskoj provodi integralne programe svih specijalizacija u stomatologiji.

          Ozljede zubi i usta

 

vrh stranice