Zavod za hitna i krizna stanja s nacionalnim centrom za psihotraumatologiju

Zavod čine:

Odjel za shizofreniju i druge psihotične poremečaje s intenzivnom skrbi (telefon: 01 2388 386)
Odjel za poremećaje raspoloženja i anksiozne poremećaje s intenzivnom skrbi
Odjel za kognitivne poremećaje i komorbidna stanja s intenzivnom skrbi

Liječnici specijalisti:

prof. dr. sc. Martina Rojnić Kuzman, dr. med., specijalist psihijatar
prof. dr. sc. Alma Mihaljević-Peleš, dr. med., specijalist psihijatar
prof. dr. sc. Milena Skočić Hanžek, dr. med., specijalist psihijatar
doc. dr. sc. Bjanka Vuksan Ćusa, dr. med., specijalist psihijatar
doc. dr. sc. Maja Bajs Janović, dr. med., specijalist psihijatar
doc. dr. sc. Ivona Šimunović Filipčić, dr. med., specijalist psihijatar
prim. dr. sc. Jasmina Grubišin, dr. med., specijalist psihijatar
dr. sc. Maja Živković, dr. med., specijalist psihijatar
dr. sc. Suzan Kudlek Mikulić, dr. med., specijalist psihijatar
Zoran Madžarac, dr. med., specijalist psihijatar
Biljana Kosanović Rajačić, dr. med., specijalist psihijatar
Jasmina Plevelj Zajec, dr. med., specijalist psihijatar
Zoran Štimac, dr. med., specijalist psihijatar
Maja Vukoja, dr. med., specijalist psihijatar
Lucija Bagarić Krakan, dr. med., specijalist psihijatar

  • Objekt (naziv zgrade): Zelena zgrada - Rebro
  • Dio češlja/krilo zgrade: Ulaz Centra za krizna stanja
  • Etaža: suteren
vrh stranice