Ambulanta za ekspertna mišljenja

Raspored rada liječnika

Dan

Liječnik

Vrijeme

Ponedjeljak

prof. dr. sc. Goran Mrak, dr. med., specijalist neurokirurg

od 13 do 15 sati

Utorak

prof. dr. sc. Goran Mrak, dr. med., specijalist neurokirurg

od 13 do 15 sati

Srijeda

prof. dr. sc. Goran Mrak, dr. med., specijalist neurokirurg

od 13 do 15 sati

Četvrtak

prof. dr. sc. Goran Mrak, dr. med., specijalist neurokirurg

od 13 do 15 sati

Petak

prof. dr. sc. Goran Mrak, dr. med., specijalist neurokirurg

od 13 do 15 sati

Sve potrebne informacije o lokaciji ambulante i terminu potrebnih pregleda/pretraga pacijenti će dobiti prilikom naručivanja (pismeno na izdanoj narudžbenici, a ako postoji potreba i usmeno na upisnim šalterima i putem telefona za informacije).

vrh stranice