Pročelnik: doc. dr. sc. Predrag Pavić, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist vaskularne kirurgije
Glavna medicinska sestra: Nikolina Šebek, prvostupnica sestrinstva

Liječnici specijalisti:

doc. dr. sc. Predrag Pavić, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist vaskularne kirurgije
prim. dr. sc. Zlatko Fiolić, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist vaskularne kirurgije
doc. dr. sc. Tomislav Meštrović, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist vaskularne kirurgije
dr. sc. Andrea Crkvenac Gregorek, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist vaskularne kirurgije
Irena Šnajdar, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist vaskularne kirurgije
Josip Figl, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist vaskularne kirurgije
dr. sc. Damir Halužan, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist vaskularne kirurgije

Bolesti krvnih žila spadaju među najčešće i najopasnije bolesti modernog društva. U Zavodu za vaskularnu kirurgiju rade se sve vrste operacijskih zahvata iz područja vaskularne kirurgije, a posebno se izdvaja bogato iskustvo i značajne rezultate u kirurškom liječenju najkompliciranijih patologija krvnih žila.

UPUTE ZA PACIJENTE

Zavod za vaskularnu kirurgiju

vrh stranice