KBC Zagreb kroz brojke

Kapacitet bolnice

Broj klinika

29

Broj postelja

1510

Zaposlenici

Ukupno

5935

Liječnici

1195

Medicinske sestre i primalje

2603
 Ostali zdravstveni djelatnici

979

 Zdravstveni suradnici

57

Djelatnici za tehničku potporu

653

 Administrativni djelatnici

448

Učinak (2019.)

Broj pacijenata na godišnjoj razini

1.576.625

Broj hospitaliziranih pacijenata

69.293

Broj pacijenta u dnevnim bolnicama

135.467

Broj polikliničkih pacijenata

1.371.865

Ukupan broj usluga

4.939.203

Ukupan broj operativnih zahvata

39.275


vrh stranice