KBC Zagreb kroz brojke

Kapacitet bolnice
 Broj klinika    29
 Broj postelja   1510

Zaposlenici

 Liječnici  1204
 Medicinske sestre/tehničari i primalje  2619
 Ostali zdravstveni djelatnici   1004
 Zdravstveni suradnici  57
 Djelatnici za tehničku potporu   667
 Administrativni djelatnici  454
 Ukupan broj zaposlenika  6005

Učinak (2019.)

 Broj pacijenata na godišnjoj razini  1.576.625 
 Broj hospitaliziranih pacijenata  69.293
 Broj pacijenata u dnevnim bolnicama  135.467
 Broj polikliničkih pacijenata  1.371.865
 Ukupan broj usluga  4.939.203
 Ukupan broj operativnih zahvata  39.275

 

vrh stranice