Ambulanta za opću pulmologiju

Radno vrijeme od 8 do 16 sati.

Sve potrebne informacije o lokaciji i terminu potrebnih pregleda/pretraga pacijenti će dobiti prilikom naručivanja (pismeno na izdanoj narudžbenici, a ako postoji potreba i usmeno na upisnim šalterima i putem telefona za informacije).
vrh stranice