Poliklinika Klinike za onkologiju

Pročelnik: doc. dr. sc. Natalija Dedić Plavetić, dr. med., specijalist internist s užom specijalizacijom internističke onkologije
Glavna medicinska sestra: Željka Bilanović, magistra sestrinstva

Polikliničke ambulante:

  • Ambulanta za tumore dojke
  • Ambulanta za ultrazvučnu dijagnostiku bolesti dojke
  • Ambulanta za tumore probavnih organa
  • Ambulanta za tumore središnjeg živčanog sustava
  • Ambulanta za tumore glave i vrata
  • Ambulanta za tumore urogenitalnog sustava
  • Ambulanta za mezenhimalne tumore
  • Ambulanta za kemoterapiju
  • Ambulanta za intervencijski ultrazvuk
  • Konzilijarna onkološka ambulanta
Sve navedene ambulante nalaze se u zelenoj polikliničkoj zgradi na 3. katu, osim Ambulante za tumore dojke i Ambulante za ultrazvučnu dijagnostiku bolesti dojke koje se nalazi u bijeloj polikliničkoj zgradi na -1 etaži.

Radno vrijeme u poliklinici Klinike za onkologiju je svakim radnim danom od 8 do 16 sati (do 20 sati četvrtkom).

Sve potrebne informacije o lokaciji navedenih ambulanti i terminu potrebnih pregleda/pretraga pacijenti će dobiti prilikom naručivanja (pismeno na izdanoj narudžbenici, a ako postoji potreba i usmeno na upisnim šalterima i putem telefona za informacije). Kako i gdje se naručiti pogledajte u rubrici “Naručivanje pacijenata”
vrh stranice