Povjerenstvo za lijekove

Predsjednica: doc. dr. sc. Iveta Šimić, dr. med., specijalist internist

Članovi:

prof. dr. sc. Branimir Anić, dr. med., specijalist internist
prof. dr. sc. Ana Budimir, dr. med., specijalist iz medicinske mikrobiologije s parazitologijom
izv. prof. dr. sc. Natalija Dedić-Plavetić, dr. med., specijalist internist
prim. dr. sc. Ksenija Makar-Aušperger, dr. med., specijalist klinički farmakolog
prim. dr. Davorin Herceg, dr. med., specijalist internist
doc. dr. sc. Branka Golubić-Ćepulić, dr. med., specijalist transfuziolog
doc. dr. sc. Marko Jakopović, dr. med., specijalist internist
Carmen Junačko, mr. pharm.
prof. dr. sc. Željko Krznarić, dr. med., specijalist internist
prim. mr. sc. Ines Lakoš Jukić, dr. med., specijalist dermatovenerolog
prim. mr. sc. Višnja Matković, dr. med., specijalist iz radioterapije i onkologije
prof. dr. sc. Željka Petelin Gadže, dr. med., specijalist neurolog
Pavle Rončević, dr. med., specijalist internist
doc. dr. sc. Marina Šagud, dr. med., specijalist psihijatar
dr. sc. Viktorija Erdeljić Turk, dr. med., specijalist klinički farmakolog
prof dr. sc. Jurica Vuković, dr. med., specijalist pedijatar

vrh stranice