Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku neuroradiologiju

Predstojnik: doc. dr. sc. David Ozretić, dr. med., specijalist radiolog, uža specijalizacija neuroradiologija
Glavni inženjer: Krunoslav Fabijanić, prvostupnik radiološke tehnologije

 

vrh stranice